Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, Amsterdam, 2006


Door de jaren heen was het historische pand aan het Singel overwoekerd geraakt door boeken. Tijd om de medewerkers ‘uit te graven’ en orde te scheppen in de bibliofiele chaos. Het Fonds vroeg om meer werkruimte; Zinsmeister wilde vooral optische rust. Om de veelkleurige onrust te dempen, is gekozen voor grote elementen in volle vergrijsde tinten. Stellingkasten zijn ingekaderd, bureaubladen geüniformeerd en het tapijt vernieuwd. Zo werd de stoffige bende een artistieke eenheid.